Jonesfractuur: breuk in het vijfde middenvoetsbeen
Een Jones fractuur is een botbreuk aan het begin van het vijfde middenvoetsbeentje, vaak tengevolge van een ongelukkige beweging of het omslaan van de voet.
BESCHRIJVING VAN DE AANDOENING
Een breuk aan de basis van het 5e middenvoetsbeentje (metatarsaal V).
OORZAAK
Een ongeval
BEHANDELING: Niet-operatief
Loopgips voor 6 weken.
BEHANDELING: Operatief
De orthopedisch chirurg beslist aan de hand van de röntgen of uw breuk een operatie nodig heeft. Een Jones-fractuur die na 6 tot 8 weken geen teken van heling geeft (pijn blijft aanhouden, geen kalkvorming op RX), wordt best geopereerd. Bij een ingreep plaatst de orthopedisch chirurg een schroef doorheen de breuk. Na de ingreep krijgt u tot 6 weken een gips of wandelbot.