Enkeldistorsie (Verstuiking van de enkel)
Een enkelverstuiking of enkelverzwikking (distorsio) ontstaat door het omslaan van de voet, vaak bij het sporten. Door een verkeerde beweging van het gewricht ontstaat er een plotse pijn. Het enkelgewricht heeft een beweging gemaakt die verder gaat dan wat de botstructuren en gewrichtsbanden toelaten. Vaak zwelt de enkel op en er kunnen ook blauwe plekken ontstaan door een inwendige bloeding. Mogelijk zijn de gewrichtsbanden (ligamenten) doorgescheurd. Bij ernstige enkelverstuikingen is een röntgenfoto noodzakelijk om een breuk uit te sluiten.
BESCHRIJVING VAN DE AANDOENING
Met enkelverstuiking (distorsio) bedoelen we dat het enkelgewricht een beweging heeft gemaakt die verder gaat dan wat de botstructuren en de gewrichtsbanden toelaten. Met ander woorden: bij een enkelverstuiking moet er iets kapot gaan om die “onnatuurlijke” positie van de enkel te krijgen. Het zijn dus de gewrichtsbanden (ligamenten) die doorscheuren. Alternatief kan het ook zijn dat het bot breekt. In dat geval hebt u een enkelfractuur. Mits correcte behandeling geneest het merendeel van de patiënten probleemloos.
OORZAAK
Een ongeval waarbij de enkel teveel naar buiten kiept: een inversie-trauma met kwetsuur van de buitenste gewrichtsbanden. Of een ongeval waarbij de enkel teveel naar binnenkiept: een eversie-trauma met kwetsuur van de binnenste gewrichtsband. De orthopedisch chirurg onderzoekt u en stelt vast welke ligamenten gekwetst zijn. Zo nodig vraagt hij een echografie of MRI aan.
BEHANDELING: Niet-operatief
Als de enkel erg gezwollen is, kan 1 week rustgips noodzakelijk zijn. Nadien zijn twee punten in de behandeling cruciaal. Ten eerste bescherming van de ligamenten tijdens het genezingsproces : de orthopedisch chirurg schrijft u een enkelbrace voor die u 4-6 weken dient te dragen overdag. Ten tweede het optrainen van de spieren en de proprioceptie: doorverwijzing naar de kinesist. Deze combinatie (brace en fysio) geeft in > 90% van de patiënten prima resultaat. Sporthervatting kan na 5 tot 6 weken, in overleg met de kinesist.
BEHANDELING: Operatief
Er zijn weinig tot geen indicaties om meteen te opereren na een enkel distorsie. 6 tot 8 weken na een distorsie die correct behandeld werd, zou u pijnvrij alle activiteiten terug moeten kunnen doen. Indien dit niet het geval is, maakt u best een nieuwe afspraak bij de orthopedisch chirurg. Drie problemen kunnen zich voordoen: littekenvorming in het gewricht, een kraakbeenletsel of blijvende instabiliteit. De orthopedisch chirurg zal u onderzoeken en zo nodig een scan aanvragen (MRI of Spect-CT). Littekenweefsel kan met een kijkoperatie verwijderd worden. Ook kraakbeenletsels kunnen met een kijkoperatie aangepakt worden (zie kraakbeenletsels in de enkel). Gescheurde ligamenten die een blijvende instabiliteit creëren, dienen met een open ingreep hersteld te worden (zie instabiliteit van de enkel).