Tarsaal tunnel syndroom (zenuwinklemming aan de enkel)
Pijnklachten vanaf de binnenenkel, met uitstraling naar de hiel, naar de grote teen, of naar de voetzool, tengevolge van een zenuwinklemming achter de binnenenkel.
BESCHRIJVING VAN DE AANDOENING
Pijnklachten vanaf de binnenenkel met uitstraling naar de hiel, naar de grote teen of naar de voetzool.
OORZAAK
Inklemming van de zenuw die achter de binnenenkel loopt (nervus tibialis) , of van één van zijn zijtakken. Alles wat op de zenuw kan duwen , kan een tarsaal tunnel syndroom veroorzaken: een gewrichtscyste, spataders aan de voet, een tumor, een verdikte spier of peesblad, een aandoening van de zenuw zelf (zenuwtumor) Een enkel die naar binnen gekiept staat (valgus), geeft nog meer rekking op de zenuw en is dit alleen al is soms voldoende om klachten te veroorzaken. De diagnose is moeilijk en is maar sporadisch vast te stellen met technische ondezoeken. De orthopedisch chirurg vraagt een MRI om een drukkende massa tegen de zenuw uit te sluiten, en een zenuwonderzoek (EMG) ter staving van de klachten.
BEHANDELING: Niet-operatief
Bij plat-knik-voeten (pedes planovalgi): corrigerende steunzolen. Een eenmalige infiltratie met cortisone.
BEHANDELING: Operatief
De behandeling hangt af van de diagnose. Moet er een massa verwijderd worden die tegen de zenuw aandrukt? Is er een zenuwtumor? Gaat het louter om inklemming tussen de spieren en de pezen? De orthopedisch chirurg vertelt u wat hij gaat doen tijdens de ingreep. Na de ingreep krijgt u 2 weken een gips om de huidwonde mooi te laten genezen. Zenuwen zijn extreem gevoelig aan manipulatie: na de ingreep kan u op sommige plekken in de voet een licht verminderd gevoel vaststellen. Dit recupereert spontaan over verloop van enkele maanden.