Diabetische voet
Suikerzieken of diabetici lopen meer risico op het ontwikkelen van ernstige voetproblemen omwille van gevoelsstoornissen en een verminderde doorbloeding. Een diabetische voet is de verzamelnaam voor alle aandoeningen aan de voet, die bij suikerzieken kunnen voorkomen. De opvolging van een diabetische voet gebeurt in de ‘diabetische voetkliniek’, waar het probleem multidisciplinair wordt aangepakt door een team bestaande uit een orthopedisch chirurg, een vasculair chirurg, een endocrinoloog en een podoloog. Bij een diabetesvoet kunnen zich twee ernstige problemen voordoen: een diabetisch ulcus (een chronische wonde aan de voet) en een charcot-arthropatie (waarbij een voetgewricht spontaan en in korte tijd stuk gaat en letterlijk uit elkaar valt).
BESCHRIJVING VAN DE AANDOENING
Suikerzieken (diabetici) lopen – meer dan niet-diabetici – risico op het ontwikkelen van ernstige voetproblemen. Een “diabetische voet” is een verzamelnaam voor alle aandoeningen aan de voet die we kunnen terugvinden bij een suikerzieke. De opvolging van een diabetische voet gebeurt in de “diabetische voetkliniek”: een multidisciplinair team van orthopedisch chirurg , vasculair chirurg , endocrinoloog en podoloog. Twee ernstige problemen kunnen zich voordoen: een diabetisch ulcus: een chronische wonde aan de voet en een charcot-arthropathie: een voetgewricht gaat spontaan kapot.
OORZAAK
De orgaaneffecten van ontregelde suikerspiegels zijn multi-factorieel Specifiek voor de voeten zijn 2 factoren van belang: diabetes tast de grote en kleine bloedvaten aan: een wonde zal trager genezen en diabetes tast de gevoelszenuwen – en in minder mate motorische zenuwen – aan (poly-neuropathie) : een diabeticus voelt niet dat er iets mis is met zijn/haar voet.
BEHANDELING: Niet-operatief
Suikerspiegels goed regelen: advies huisarts of endocrinoloog. Bloedvaten goed doorgankelijk: advies vasculair chirurg. Voor een diabetisch ulcus: Wondzorg, Ontlasting met een gips (total contact cast) en in 2e tijd orthopedische schoenen. Voor een charcot-arthropathie: Ontlasting in een gips (total contact cast) of een “walking boot” en in 2e tijd orthopedische schoenen.
BEHANDELING: Operatief
Voor een diabetisch ulcus: Wonde uitzuiveren indien erg vuil, resectie van dood weefsel (necrose) en amputatie van (een deel van) de voet indien uitgebreide wonde met infectie van bot en onmogelijk te redden met andere middelen. Voor een charcot-arthropathie: Vastzetten (arthrodese) van de misvormde gewrichten in een betere stand indien een orthopedische schoen niet lukt.